Afspraken maken

 
Goede afspraken maken goede vrienden, dat geldt ook voor media op kamp. Deze methodiek zet je alvast op weg om tijdens een leidersvergadering te brainstormen over afspraken.
 
Aan de slag, beste groepsleiding!

1. Vragen vooraf

 • Let erop dat je afspraken overeenstemmen met de richtlijnen van de nationale leiding.
 • Maak je verschillende afspraken per leeftijdscategorie?
 • Wat als iemand de kampafspraken niet naleeft? Bespreek vooraf de gevolgen om discussie bij een eventuele overtreding te vermijden.
 • Vermijd namen van sociale netwerken. Sociale media veranderen snel. Wat vandaag populair is, is morgen misschien al voorbijgestreefd.

2. Hup met de geit!

Verdeel de leidingsploeg in groepjes van 4. Zorg dat medeleiding niet samen zit. Ieder groepje schrijft 4 situaties op die al dan niet echt zijn voorgevallen. 2 met een positief effect en 2 met een negatief effect. Misschien helpen deze stellingen om de discussie op gang te trekken:  
 • Onze groep communiceert te weinig tijdens het kamp.
 • De leiding springt bewust om met het portretrecht van de leden.
 • Het is ouderwets als jongeren hun gsm niet mogen meenemen op kamp.

Bedenk er zelf gerust nog andere!

3. Verdeel en heers

Breng alle situaties van de discussiegroepjes samen en verdeel ze onder ineen van deze thema’s:
 • Cyberpesten
 • Privacy
 • Contact met ouders
 • Communicatie tussen leiding
 • Spelen
 • Andere

Om te beslissen over welke van die thema’s jullie zeker afspraken willen, laat je alle leiding 5 punten uitdelen. Hoe belangrijker iemand iets vindt, hoe meer van die 5 punten hij of zij aan een thema geeft.

4. Gooi het op tafel

Overloop met de hele groep alle situaties uit de thema’s die jullie het belangrijkste vinden, zowel de succesverhalen als de situaties waarin het misliep. Welke lessen hebben jullie daaruit getrokken? Wat is voor herhaling vatbaar? Verzamel zo veel mogelijk input. 
 
Tegen een volgende vergadering stelt de groepsleiding op basis daarvan een soort charter voor. Voordat er op een volgende vergadering gestemd wordt over het charter, stuur je iedereen het voorstel door. Zo krijgt alle leiding de kans om op zijn gemak een mening te vormen voor de vergadering.

5. Vergeet de leden niet

Eens het charter is goedgekeurd, overloop je het uiteraard ook eens met de leden. Zij zullen zich tenslotte aan de afspraken moeten houden.
 
PS: Niks dat zo snel evolueert als het internet. Je voelt dus waarschijnlijk zelf al aan dat je de afspraken best ieder jaar opnieuw overloopt en aanpast waar nodig.