Een mediawijs groeiplan voor jouw jeugdbeweging

Soms kan het gebruik van digitale media in jouw jeugdbeweging een drempel zijn, gebruik deze methodiek om meer mediawijsheid in jouw tweede thuis te brengen.

Brainstorm met je leidingsploeg over het inzetten van media en maak zo een mediawijs groeiplan met concrete acties.

Jouw mediawijs groeiplan opstellen


Mediawijsheid opkrikken in jouw organisatie kan op 3 niveaus. Kies één niveau waar je mee aan de slag wil en download het bijhorende invulblad.

  • Smartphonegebruik
  • Ongewenst gedrag
  • Privacy
  • Spelletjes
  • Contact met ouders

Druk voldoende invulbladen af voor het gekozen niveau. De methodiek werkt het best als je afzonderlijk in groepjes van 4 personen over hetzelfde niveau nadenkt.
Vervolgens schotelen we je via deze interactieve video casussen voor. 

Stap 1: Hoe is het nu?


Bespreek elke casus met je groepsleden. Beperk je tot hoe de situatie nu in je organisatie is.
Nadat je een casus besproken hebt, klik je op die casus in de interactieve video. Kies uit de 3 antwoordmogelijkheden het antwoord dat het dichtst bij je eerste evaluatie lag. Teken de score die met dat antwoord overeen komt uit op de grafiek.
Als je alle casussen besproken hebt, verbind je de punten op de grafiek. Deze lijn is een weergave van hoe mediawijs jouw beleid, team of omgang met jongeren nu is.


Stap 2: Hoe zou je het willen?


Merk je een dal in de grafiek en zie je dat graag anders? Duid met een ander kleur aan hoe ver je per punt wil groeien. Op die manier maak je voor jezelf duidelijk welke afstand je moet overbruggen.


Stap 3: Acties bedenken


Bedenk nu voor minstens één casus concrete acties om één stap te stijgen in de waardenschaal.
Stel jezelf deze vragen:
Hoe kan je één stap stijgen de waardenschaal?
Wat is het eerste dat je daarvoor moet doen?
Wie heb je daarvoor nodig?
Wanneer kan je dat doen?
Het doel is om concrete stappen te zetten naar een mediawijzer beleid.
Klaar? Daag jezelf uit om ook over de andere niveaus na te denken.


Stap 4: Bespreek de bedachte acties met je medeleiding


Nu er acties bedacht werden kan je deze bespreken met je medeleiding. Ga na welke acties het best passen in de visie van jullie jeugdbeweging en verwerk ieders input. Probeer tot enkele acties te komen die ervoor zorgen dat jullie mediawijzer worden. Bepaal realistische doelstellingen en kies voor de acties die die doelstellingen het best vervullen.
 


Stap 5: Zet de acties vast


Als jullie gekozen hebben welke acties je wil realiseren kan je een  plan opstellen. Schrijf de acties op en laat iedereen van de leiding het plan ondertekenen. Communiceer het naar je leden en laat ook hen het plan ondertekenen. Stel duidelijke regels op en schrijf op wat de gevolgen zijn bij het breken van die regels. Uiteindelijk moet iedereen in de groep het plan volgen.