Onderzoek over digitale media in de jeugdbeweging

In 2018 liet Mediaraven meer dan 800 leiders van jeugdbewegingen een vragenlijst invullen over hoe ze media gebruiken in hun werking en welke afspraken ze er over hebben.

Duik in onze bevindingen:

Gsm-gebruik in de jeugdbeweging

De meeste leden in een jeugdbeweging bezitten een smartphone. Die wordt door 46% van de leden bovengehaald bij noodgevallen en 39% gebruikt die ook om foto’s en filmpjes te maken. 

90% van de leiding gebruikt hun smartphone om foto’s en filmpjes te maken en in 86% van de gevallen gebruiken ze hem bij noodgevallen. 67% gebruikt hun smartphone ook om contact te houden met andere leiding. 

Afspraken met leden

In 92% van de jeugdbewegingen zijn er afspraken rond het smartphonegebruik bij leden maar in 73% van de situaties zijn die afspraken niet op papier vastgelegd.

Ongeveer de helft van de jeugdbewegingen verklaart dat leden hun smartphone nooit mogen bovenhalen tijdens de activiteiten terwijl 44% beslist om smartphonegebruik op afgesproken momenten toe te laten. Een kleine minderheid laat het altijd toe.

De grootste drie situaties waarover men afspraken maakt met de leden zijn ongewenst gedrag, communicatie met de leiding en spelen.

Afspraken met leiding

66% van de Vlaamse jeugdbewegingen maakt afspraken rond smartphonegebruik bij de leiding maar 3/4e van die afspraken zijn niet op papier vastgelegd. In de helft van de leidingsploegen wordt de smartphone enkel gebruikt op afgesproken momenten terwijl een derde hem altijd gebruikt.

De drie belangrijkste situaties waarover de leiding afspraken maakt gaan over het contact de ouders, contact met de leden en de communicatie met de leiding.

Communiceren als jeugdvereniging

Jeugdverenigingen gebruiken vooral de Facebookpagina, e-mail, de website, een facebookgroep of SMS om te communiceren naar hun leden.

Het overgrote deel van de leiding gebruikt een facebookgroep om met elkaar te communiceren maar ook verstuurt 80% nog sms berichten naar hun medeleiding.

In tegenstelling tot de communicatie met leden wordt er in de leidingsploeg wel gebruik gemaakt van Snapchat en Whatsapp.

Om te communiceren naar de ouders sturen 9 op 10 jeugdbewegingen een e-mail. 86% gebruikt een facebookpagina en ook de website en sms-berichten zijn populaire communicatiemiddelen. 
80% van de ouders communiceren het liefst via e-mail naar de leiding maar de helft neemt ook telefonisch contact op.

7 op 10 jeugdbewegingen hebben nog geen negatieve ervaringen gehad na het plaatsen van een bepaalde post over de leden of de leiding. Datzelfde aantal communiceert in naam van hun vereniging met het thuisfront. 

Privacy

De helft van de jeugdbewegingen geeft aan dat ze de foto’s meestal publiek online plaatsen en vraagt daar ook toestemming voor. 6 op 10 jeugdbewegingen vraagt hiervoor de toestemming bij de inschrijving bij de start van het werkjaar. 

Slechts 8% van de leiding accepteert altijd vriendschapsverzoeken van leden op sociale media. 

68% van de jeugdbewegingen vindt dat ze voldoende ondersteuning krijgen van de koepel om goede afspraken te maken over media.