Cyberpesten

Heb je een goed zicht op hoe weerbaar jouw jeugdbeweging is bij een geval van (cyber)pesten? Laat je door deze tips inspireren om het nog beter te doen!

Tips voor je actieplan

Vermijd pestgevallen en bereid je voor

Volg met enkele leiders een vorming over hoe je het best omgaat met (cyber)pesten. 

Lees de 'No Blame'-methode om pesten aan te pakken en koppel er over terug tijdens een leidingsvergadering om je voor te bereiden op mogelijke pestgevallen.

Werk aan een positief klimaat binnen je groep. Organiseer een groepsbindende activiteit en hou een oogje in het zeil.

Krijg je toch te maken met (cyber)pesten?

Praat erover met je leden en maak eventuele slachtoffers duidelijk dat ze bij de leiding terecht kunnen.

Negeer de situatie niet en laat de pester stilstaan bij zijn of haar gedrag. Maak de andere groepsleden bewust van hun rol als toeschouwer en voorkom dat ze meedoen.

Pesten zet zich vaak ook voort in andere situaties, zoals op school of online. Aarzel niet om met ouders te overleggen over welke maatregelen er al genomen werden.

Lees ook wat je kan doen als je zelf slachtoffer bent

Download de situaties

Download het werkblad voor de evaluatie en het actieplan. Aan de slag!

Aan de slag! Zo begin je aan de web-methodiek