Web-methodiek: Zo werkt het!

Om te beginnen met de web-methodiek, download het werkblad voor de evaluatie en het actieplan en druk ze af.

We schotelen je 6 situaties voor die je op het werkblad zal moeten evalueren. Druk die mee af. 

Eens je alle werbladen en situaties afgedrukt hebt, ben je klaar om te beginnen. 

Stap 1: Hoe is het nu?

Bespreek elke situatie met je groepsleden. Beperk je tot hoe de situatie nu in je jeugdbeweging is. Nadat je een situatie besproken hebt, kies je uit de 3 antwoordmogelijkheden het antwoord dat het dichtst bij je evaluatie lag. Teken de score die met dat antwoord overeen komt op de grafiek. Als je alle situaties besproken hebt, verbind je de punten op de grafiek.

Deze lijn is een weergave van hoe mediawijs jouw jeugdbeweging nu is. Zo, bijvoorbeeld.

Deze lijn is geen score! Het geeft geen zin om de punten op te tellen tot een algemeen cijfer. De bedoeling is dat je een helder beeld krijgt van de huidige situatie.

Stap 2: Hoe zou je het willen?

Merk je een dal in de grafiek en zie je dat graag anders? Neem de situaties er nog eens bij en duid met een ander kleur aan waar je jouw jeugdbeweging in zou willen herkennen. Op die manier maak je voor jezelf duidelijk welke afstand je moet overbruggen.

Denk realistisch! Je hoeft niet in elk punt uit te blinken, want mediawijzer worden vraagt energie. Denk vooral na over waar jij groeikansen ziet en wat haalbaar is. 

Stap 3: Acties bedenken

Bedenk nu voor minstens één situatie 3 concrete acties om één stap te stijgen in de waardenschaal.

Stel jezelf deze vragen om je actie haalbaar te maken:

  • Wat kan je doen om één stap te stijgen?
  • Wat is het eerste dat je dan moet doen?
  • Wie heb je daarvoor nodig?
  • Wanneer kan je dat doen?

Het doel is om concrete stappen te zetten om een mediawijzere jeugdbeweging te worden, zoals in het voorbeeld hieronder.

Zet je acties op het werkblad, zodat je de uitkomst van deze oefening duidelijk op papier staat. Hang ze eventueel op in je lokaal. Zo geraken ze niet ondergesneeuwd door de algemene taken in je werking.

Inspiratie nodig om goede acties te bedenken? Kijk bij de thema's!

25 situaties in totaal!

Wil je jouw groep op andere situaties evalueren? Neem dan een kijkje bij de thema's en kies andere situaties.